Category

Shironamhin

Hashi Mukh by Shironamhin (Jahaji), Lyrics with Guitar Chords

(Dm)Prothiti (C)rastai (A#)prothiti (Dm)janalay (Dm)Hashimukh (C)hashimukhe (A)anondo (Dm)dhara (Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (Dm)hete jai (Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chai (Dm)Tumi cheye (C)acho tai (A#)aami pothe (Dm)hete jai (Dm)Hete hete (C)bohuduur (A)bohuduur (Dm)jete chai (Gm)Rod (A#)uthe geche (C)tomader (F)nogorite (A#)Alo eshe (C)theme geche (A)tomader (Dm)janalay (Gm)Anondo (C)hashi mukh (A#)chena chena (C)shobkhane (F)Eri majhe…

Read More